"Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden."
Johannes 12:47

WAAROM DEZE BESCHOUWING? Wat mij steeds weer verbaast is dat volgelingen van de Allerhoogste, volgelingen die de naam dragen van Hem die ze volgen, van Christus de Messias, de Redder, Verlosser, zo snel klaar staan om niet-volgelingen (en soms zelfs volgelingen) te oordelen en te veroordelen. Hoe komt dit? En (hoe) het anders kan, of zou het, naar mijn mening, anders moeten?

In dit verhaal (12 pagina's) probeer ik er achter te komen hoe wij Jezus voorbeeld kunnen volgen.
Aan de hand van een aantal voorbeelden probeer ik te begrijpen waarom wij het soms op de ene manier doen terwijl wij van Jezus kunnen leren hoe het ook kan, misschien wel zou moeten. Zijn wij ook bezig met REDDEN? 

Wilt u reageren dat kan [hier] 

Een Bijbelgedeelte, die niet genoemd is in het stuk maar wel van toe passing is Matteüs 7:1-2.

[Jezus zei tegen zijn leerlingen] "Oordeel niet over andere mensen.
Dan zal God ook niet over jullie oordelen.
Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden.
Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden" 
(tekst uit de BasisBijbel)

Naar het bestand "Gekomen om te redden" (pdf) om te lezen

Wilt u reageren dat kan [hier] 

[Naar overzicht]